De vier EFRO managementautoriteiten in Nederland


Het EFRO-webportaal is een gezamenlijk loket voor de volgende vier managementautoriteiten:


Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

De drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van de drie provincies afgestemd. Ook voeren we namens het noorden onderhandelingen met het Rijk en Brussel. Doel van deze afstemming is het versterken van de economische positie van Noord-Nederland.

De samenwerking is sinds 1992 vastgelegd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Binnen het SNN hebben de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen sinds 2007 een belangrijke adviesrol

OP Oost

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland 2014-2020 is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in Gelderland en Overijssel.

Het doel van het OP is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarom wordt het MKB direct ondersteund bij de productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie.

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt en ingediend dat voor een belangrijk deel gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Kansen voor West II staat voor de uitdaging om samen met sociale, economische en publieke partners, de regionale economie van de Randstad een extra impuls te geven. Want ondanks alle inspanningen loopt de Randstad nog steeds achter bij andere grootstedelijke Europese regio’s en extra inspanningen zijn daarom nodig. Europese middelen hebben hierbij een duidelijke toegevoegde waarde.

OP Zuid

Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 113 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie. In dat kader hebben de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant in samenwerking met het Rijk een innovatieprogramma voor Zuid-Nederland opgesteld voor activiteiten die medegefinancierd kunnen worden uit het EFRO: het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland 2014-2020, oftewel OPZuid. Zowel de provincies als het Rijk dragen hieraan hun financiële steentje bij. Daarnaast investeren ook bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in projecten die voortkomen uit het programma.